Conservatie / restauratie?

Conservatie?

Preventieve conservatie zijn maatregelen die op een eenvoudige manier zelf te nemen zijn                         en dragen bij aan het vertragen van het verval van het object.
We denken hierbij aan: het verbeteren van de opberg-, bewaar- en expositieomstandigheden.                     Het verbeteren van het omgevingsklimaat en het beperken of vermijden van het in- en opvallend licht.

Actieve conservatie heeft tot doel het verval van het object te vertragen en het object minder kwetsbaar en beter toonbaar te maken: het verwijderen van vuil en stof van het object.
Vastzetten van losgeraakte onderdelen en ondersteunen van verzwakte delen.
Bestrijden van actieve schimmel en aantasting door insecten.
Stof- en zuurvrije opberging doormiddel van Melinex hoezen, zuurvrije dozen of mappen.

 

Restauratie?

Restauratie heeft tot doel het object in een vooraf gedefinieerde staat terug te brengen.                           Toevoegen of aanvullen van verloren gegane delen. Vervangen of vernieuwen van onderdelen.
Verwijderen van oude restauraties.

 

Ethische code.

Conservatie- en restauratieopdrachten worden steeds uitgevoerd volgens de ethische code van E.C.C.O* waarvan hier de voornaamste principes:

reversibiliteit: een conservatie of restauratie behandeling moet in principe omkeerbaar zijn.  Bij de behandeling wordt enkel gebruik gemaakt van materialen en technieken die het cultureel erfgoed niet beschadigen en specifiek voor dit doel zijn gemaakt.

De interventie mag latere behandelingen en onderzoeken niet in de weg staan.

Ingrepen tot een minimum beperken: het respecteren van het unieke karakter van het object, de oorspronkelijke materialen en hun natuurlijke veroudering. Conservatie en restauratie mag niet verward worden met vernieuwing of reconstructie.

Herkenbaarheid interventies: in dezelfde optiek van respect voor de integriteit van het object moet elke ingreep of toevoeging herkenbaar zijn met het blote oog of met behulp van onderzoeksmethodes.

 

 

Bron: Handreiking restauratieoffertes ICN, 2008.

* European Confederation of Conservator-restorers Organisation