Conserverende bindingen en omslagen, zuurvrije dozen, …

In afwachting van restauratie biedt een fasedoos bescherming aan een zwaar beschadigd boek. Daarnaast kan deze gevouwen doos een voordelig doch duurzaam alternatief zijn als bescherming van kleinere boeken i.p.v. een overslagdoos.

Een tekstblok wordt van een conserveringsband voorzien wanneer de originele band is verloren gegaan of in die mate is beschadigd dat deze niet meer bruikbaar is.
Het doel hiervan is het boekblok te beschermen en terug hanteerbaar te maken. Hierbij worden steeds duurzame materialen gebruikt waarbij de nadruk bij een funtionele en soepel constructie en reversibiliteit ligt.