In de kantlijn

2de Internationaal Cores Symposium 
Vrijdag 25/05/2018 – Brugge.

Wat is schade? Mag een restauratie mooi zijn? Hoe dwingend is reversibiliteit bij een restauratie? Welke waarde geven we aan de historische sensatie van een document? Hoeveel aandacht hebben we voor wat een document meegemaakt heeft?

Deze en andere vragen zijn bekend bij wie vertrouwd is met papieren erfgoed. De antwoorden op deze dilemma’s zijn minder vanzelfsprekend. Restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers benaderen conservatie en restauratie immers vanuit een eigen, vakgerichte aanpak en deze benaderingswijzen gaan wel eens met elkaar in conflict.

(Bron: www.cores-symposium.be)

 

De Geschreven Oorlog
17-09-2016 t.e.m. 26-03-2016

Hoe is de Eerste Wereldoorlog tot ons gekomen in teksten ? Een waarom moeten we dat noodzakelijk weten ? In een tentoonstelling die oogt als de knusse leeshoek van de betere boekhandel of openbare bibliotheek, nodigt het In Flanders Fields Museum uit om daar achter te komen.

De Geschreven Oorlog voert honderden unieke getuigenissen van vier jaar oorlog aan het front in Vlaanderen op, wijst op de blijvende relaties tussen de teksten van toen en het hedendaagse landschap van de frontstreek, en waarschuwt, met de woorden van de generatie van de Eerste Wereldoorlog, voor elk nieuw dreigend oorlogsgevaar. Nooit eerder werden meer teksten van toen omwille van hun actuele en universele waarde samengebracht.

Voor deze tentoonstelling kreeg restauratieatelier Lias de opdracht twee pamfletten uit de collecties van het IFFM te conserveren.

Meer info via deze link.

(Bron: www.inflandersfields.be)

 

Cores Symposium 2016
Vrijdag 17/06/2016.

Internationaal Symposium over omgaan met soepele banden, koperten en registerbanden.

 

UPLA-Schaderegistratie in de Bibliotheek van het KMSKA

Dankzij een crowdfundingsproject op Boekensteun kon de bibliotheek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen een aantal kunstenaarsboeken conserveren. En via een UPLA-screening kreeg het museum zicht op de fysieke toestand van haar erfgoedcollecties. Voor het uitzetten van de steekproef en aanbevelingen voor een toekomstig beleid kregen de bibliotheekmedewerkers de hulp van Sven Poupaert (Restauratieatelier Lias).

Lees hier verder.

(Bron: VlaamseErfgoedbibliotheek vzw)

 

INSECTA, het insectenrijk – Koninklijk Paleis.affiche insecta

Deze nieuwe zomertentoonstelling, door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bedacht en opgezet in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek van België en het Koninklijk Belgisch Filmarchief – Cinematheek, laat u kennismaken met de vele voorstellingen van insecten in de domeinen kunst, literatuur en film. De tentoonstelling INSECTA heeft plaats in de statige Troonzaal ter gelegenheid van de opendeurdagen in het Koninklijk Paleis van Brussel.

(Bron: http://www.kmkg-mrah.be/nl/expositions/insecta)

Albertus_Seba_Portrait_farbigKoninklijk Paleis van Brussel, Paleizenplein.
Gratis toegang.
Van 22 juli tot en met 6 september 2015,
van 10.30 tot 16.30 uur. Gesloten op maandag.

Specifiek voor deze tentoonstelling kreeg restauratieatelier Lias de opdracht een 9-tal boeken uit de collecties van de Koninklijke Bibliotheek van België in een representatieve staat te brengen.

 

 

 

Opleidingsweek voor UPLA-deskundigen succesvol afgerond

In 2013-2014 ontwikkelde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het schaderegistratiemodel UPLA. Met de Universal Procedure for Library Assessment krijgen bibliotheken op een eenvoudige en snelle manier een beeld van de fysieke staat en raadpleegbaarheid van hun erfgoedcollecties. In de Openbare Bibliotheek Brugge (OBB) woerden vijf UPLA-deskundigen opgeleid. Zij kunnen erfgoedinstellingen tegen betaling begeleiden bij de uitvoering van het model.
Sven Poupaert, van het restauratieatelier Lias, was één van de deelnemers.

Lees hier verder.

(Bron: Vlaamse Erfgoedbibliotheek)