Atelier

Lias is een door Cores* erkend restauratieatelier.
Het atelier legt zich toe op het restaureren en conserveren van oude boeken, alsook de verscheidenheid aan papieren erfgoed uit het brede middenveld.
Het behoud van het originele karakter van het object staat daarbij voorop.
Dit wordt gerealiseerd door zoveel als mogelijk van de originele onderdelen en materialen van het behandelde object te behouden.
De drie voornaamste principes daarbij zijn: reversibiliteit, ingrepen tot een minimum beperken en herkenbaarheid van de interventies.
De toepassing van technieken die het cultureel (erf)goed beschadigen worden resoluut geweigerd.

Lias streeft naar laagdrempeligheid waarbij particulieren van harte welkom zijn.
Daarnaast worden opdrachten uitgevoerd op vraag van o.a. bibliotheken, musea, archieven en diverse erfgoedinstellingen.

 

Praktisch:
bij Lias papier- en boekrestauratie kan u terecht voor een conserverende restauratie van papieren, linnen, lederen en perkamenten banden.
Mijn portfolio biedt daarbij een mooi overzicht van de mogelijkheden.
Eenvoudige herstellingen van hedendaagse boeken of stripverhalen worden eveneens op uw vraag uitgevoerd.

Voor het herstellen van scheuren, vlakken, ontzuren en bufferen van papier bent u eveneens aan het juiste adres. Denk hierbij o.a. aan de conservatie van (familie)archief, documenten, affiches, plattegronden, etsen of gravures.

In functie van digitalisering of tentoonstelling kan u oude (druk)werken door Lias in een representatieve staat laten brengen.

Als zuurvrije opberging van het behandelde werk kan men optioneel kiezen voor een al of niet op maat gemaakte conserverende omslag, map of doos.
Diverse afmetingen zijn op bestelling verkrijgbaar.

Melinex hoezen bieden als liggende opberging van affiches, plattegronden of sterk verzwakte werken een ideale bescherming. Deze transparante hoezen hebben het voordeel dat het werk te bekijken valt zonder deze uit zijn bescherming te moeten halen.
Diverse afmetingen, tot max. 85cm x 120cm, zijn eveneens op bestelling verkrijgbaar.

 

Afbeeldingsresultaat voor cores vlaanderen

* Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, is een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief en het Stadsarchief Brugge, de archiefdiensten van Bisdom Brugge en Seminarie Brugge, het OCMW-archief, Erfgoedcel Brugge en Openbare Bibliotheek Brugge en Syntra West.